nedjelja, 26. veljače 2017.

PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU SPORA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

OPĆINSKI SUD U ____________________________
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI ODJEL


PREDLAGATELJ: (podaci o tužitelju/predlagatelju zabilježbe) __________________________,  OIB; _______________________


PROTUSTRANKA:  (podaci o vlasniku nekretnine)PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU SPORA


radi  zabilježbe spora na nekretnini  upisanoj u z.k. ul. ______ k.o. _________  k.č. br. ________,  u naravi  (prepisati sve podatke iz zemljišnih knjiga po etažama

1. ETAŽA ___________ u naravi  sprema smještena na jugozapadnu površinu suterena objekta, označeno zelenom bojom i slovom A ukupne netto korisne površine ______ m2

2. ETAŽA ___________ u naravi dvosobni stan smješten na zapadnoj površini niskog prizemlja objekta označen svjetlosmeđom bojom i slovom B ukupne netto površine _________ m2 koji se sastoji od kuhinje, kupaonice, dvije sobe i WC-a te pripadajuće nenatkrivene terase površine _________ m2 (_______m2) što čini ukupnu površinu _______ m2(_______ m2)

3. ETAŽA _________ u naravi jednosobni stan smješten na istočnoj površini visokog prizemlja objekta,označen plavom bojom i slovom C, ukupne netto korisne površine ________ m2, a koji se sastoji od kuhinje i dnevnog boravka, kupaonice i sobe

4. ETAŽA ___________ u naravi dvosobni stan smješten na zapadnoj površini visokog prizemlja objekta, označen ljubičastom bojom i slovom D, ukupne netto korisne površine _________ m2, a koji se sastoji od hodnika, dvije sobe, kuhinje i dnevnog boravka i kupaonice, te pripadajuće nenatkrivene terase površine _________ m2 (________ m2), što čini ukupnu površinu od _________ m2 (__________m2)

5. ETAŽA _______________ u naravi jednosobni stan smješten na jugoistočnoj površini I kata objekta, označen narančastom bojom i slovom E, ukupne netto korisne površine __________ m2, a koji se sastoji od kuhinje i dnevnog boravka, kupaonice i sobe, te pripadajućeg natkrivenog balkona površine __________ m2 (_________ m2) što čini ukupnu površinu od _________ m2

6. ETAŽA ____________ u naravi jednosobni stan smješten na zapadnoj površini I kata objekta, označen žutom bojom i slovom F ukupne netto korisne površine _________ m2, a koji se sastoji od hodnika, kuhinje i dnevnog boravka, kupaonice i sobe te pripadajuća dva nenatkrivena balkona ________ m2,  što čini ukupnu površinu od ________ m2. 

sve upisano u z.k. ul. _____________ k.o. _________ u list A kao kuća i dvorište sagrađeni na katasarskoj čestici _____________k.o. __________, ukupne površine __________m2, koji suvlasnički dijelovi su povezani temeljem odredaba članka 68. i 370. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) sa vlasništvom posebnih dijelova nekretnine


I Predlagatelj je podnio tužbu koja se vodi pred Općinskim sudom u _______________, a radi ništetnosti i uspostave prijašnjeg zemljišno knjižnog stanja. Kako su Zakonom o zemljišnim knjigama nedvojbeno opisani slučajevi u kojima se na nekretninama bilježi zabilježba spora, a što obuhvaća i predmetna tužba, to predlagatelj predlažu zabilježbu spora na predmetnoj nekretnini do okončanja spora po priloženoj tužbi. 

Prilog; preslika tužbe


U _________________________

PREDLAGATELJ                                                      ______________________