nedjelja, 26. veljače 2017.

UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA ( UGOVOR O CESIJI)Članak 1.

Ustupitelj potraživanja danom potpisa ovog Ugovora prenosi svoje potraživanje od
dužnika______________ , u iznosu od _________ kn  ( slovima: _____________ kuna) na primatelja potraživanja.

Članak 2.

Ustupitelj potraživanja obvezuje se obavijestiti dužnika o provedenoj cesiji svog potraživanja,
tako što će dužniku dostaviti jedan primjerak ovog Ugovora.

Obaveza ustupitelja potraživanja prema primatelju potraživanja smatra se podmirenim tek kad
dužnik iznos iz članka 1. ovoga ugovora u cijelosti plati primatelju potraživanja.

Članak 3.

Ako bi dužnik unatoč primljenoj obavijesti ili prije nego što je obavijest o cesiji primio dugovani
iznos iz članka 1. ovog Ugovora doznačio ustupitelju potraživanja umjesto primatelju
potraživanja, ustupitelj potraživanja će dugovani iznos iz članka 1. ovog Ugovora dostaviti
primatelju potraživanja.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, po dva za svaku ugovornu stranu, a peti
primjerak dostaviti će se dužniku.


Ustupitelj potraživanja                                                   Primatelj potraživanja1 komentar:

 1. Nudimo kredite od $ 5000 do $ 900.000. Uz punu pravnu dokumentaciju o financiranju, kao i odobravanje i licenciranje akreditiranih sredstava klijentima u roku od 3-5 radnih dana.
  Teški zajmovi,
  Osobni zajmovi,
  Poslovni krediti
  Zajam za zajednički pothvat
  Studentski kredit,
  kredit za automobil,
  Građevinski krediti,
  premošćivanje kredita,
  Osobni zajmovi,
  Hipotekarni krediti, E.T.C
  Ljubazno nas kontaktirajte na: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com

  OdgovoriIzbriši